Δύο ρελέ για αναμετάδοση κλήσης - 170A/101

Pdf
170A/101

ELVOX Door entry / Άλλο / Εξαρτήματα εγκατάστασης

Δύο ρελέ για αναμετάδοση κλήσης
Δύο ρελέ κανονικά ανοικτά 3 A 230 V~ για αναμετάδοση της κλήσης στα θυροτηλέφωνα και στις θυροτηλεοράσεις με συμπληρωματικά κουδούνια (τύμπανο), εγκατάσταση σε οδηγό DIN (60715 TH35), με διαστάσεις 4 μονάδων των 17,5 mm

Κατάσταση Προϊόντος
13 - Απαξιωμένο

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.