Δύο χρονικά προγραμματ. ρελέ ανταλλαγής - 170T

Pdf
170T

ELVOX Door entry / Άλλο / Εξαρτήματα εγκατάστασης

Δύο χρονικά προγραμματ. ρελέ ανταλλαγής
Δύο χρονικά προγραμματιζόμενα ρελέ ανταλλαγής 3 A 230 V~ με ρύθμιση του χρόνου ενεργοποίησης, τροφοδοσία 12Vd.c., 12-15 Va.c. ή 15-18 Vd.c., εγκατάσταση σε οδηγό DIN (60715 TH35), με διαστάσεις 4 μονάδων των 17,5 mm

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.