Δύο μπουτόν εναλλαγής.+εκκιν.ρολών/περσ. - 19527.1

Pdf

19527.1
Συστήματα και προϊόντα smart / By-me Plus / ARKÉ / Μηχανισμοί

Δύο μπουτόν εναλλαγής.+εκκιν.ρολών/περσ.
Μηχανισμός εντολής με δύο μπουτόν διπλής λειτουργίας και εκκινητή με 1 έξοδο για ρολλά με προσανατολισμό των περσίδων με εξόδους ρελέ cosφ 0,6 2 A 120-230 V~, προς συμπλήρωση με ανταλλάξιμα πλήκτρα 1 ή 2 modules - 2 modules

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.