Δύο μπουτόν διπλής λειτουργί 1+1W - 19581

Pdf

19581
Συστήματα και προϊόντα smart / By-me Plus / ARKÉ / Μηχανισμοί

Δύο μπουτόν διπλής λειτουργί 1+1W
Συσκευή ελέγχου δύο πλήκτρων δύο θέσεων και ενισχυτής 8ohm 1 + 1 W, με ενσωματωμένο τερματιστή γραμμής, συνδυάζεται με εναλλάξιμα πλήκτρα 1 ή 2 μονάδων - 2 μονάδες

Κατάσταση Προϊόντος
2 - Προϊόν υπό κατάργηση


Σχέδια

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.