Σταθμός σύνδεσης για iPod/iPhone γκρί - 19585

Pdf
19585

Arké / Συστήματα / Εξαρτήματα στερεοφωνικού συστήματος

Σταθμός σύνδεσης για iPod/iPhone γκρί
Σταθμός σύνδεσης για iPod και iPhone, με την προϋπόθεση με την μονάδα τροφοδοσίας, γκρί - 2+2 modules

Κατάσταση Προϊόντος
2 - Προϊόν υπό κατάργηση


Σχέδια

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.