Σταθμός σύνδεσης για iPod/iPhone λευκό - 19585.B

Pdf

19585.B
Συστήματα και προϊόντα smart / By-me Plus / ARKÉ / Μηχανισμοί

Σταθμός σύνδεσης για iPod/iPhone λευκό
Σταθμός σύνδεσης για iPod και iPhone, με την προϋπόθεση με την μονάδα τροφοδοσίας, λευκό - 2+2 modules

Κατάσταση Προϊόντος
2 - Προϊόν υπό κατάργηση


Σχέδια

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.