Διακόπτης αφής με ρελλέ Next - 20120.N

Pdf
20120.N

Eikon Next / Μηχανισμοί / Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί εντολών

Διακόπτης αφής με ρελλέ Next
Ηλεκτρονικός διακόπτης με έξοδο ρελλέ ΝΟ 6 Α 230 V~, έλεγχος με αισθητήρα αφής ενσωματωμένο ή από περισσότερα σημεία με μπουτόν ΝΟ, λειτουργία monostable ή bistable, ορατός στο σκότος, τροφοδοσία 230 V~ 50-60 Hz, Next

Κατάσταση Προϊόντος
2 - Προϊόν υπό κατάργηση

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση


Σχέδια

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.