Φωτιστικό σώμα ασφαλείας 7M 230V - 20394

Pdf
20394

Eikon / Μηχανισμοί / Μηχανισμοί φωτισμού ασφαλείας

Φωτιστικό σώμα ασφαλείας 7M 230V
Μηχανισμός φωτισμού ασφαλείας αυτόνομος 230 V~ 50-60 Hz, επαναφορτιζόμενη μπαταρία Ni-Cd , πλήρης με λυχνία φθορισμού FD 4W G5 και βάση στήριξης 7-modules για εγκατάσταση σε χωνευτά κουτιά 6/7 modules. Συμπληρώνεται με πλάκα 7-modules

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση


Σχέδια

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.