Θερμοστάτης για οικιακό τομέ - 20440

Pdf

20440
Οικιακές σειρές / Παραδοσιακές οικιακές σειρές / EIKON / Μηχανισμοί

Θερμοστάτης για οικιακό τομέ
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης για τον έλεγχο θερμοκρασίας χώρου (θέρμανση και ψύξη), μεταγωγικός διακόπτης καλοκαίρι/OFF/χειμώνας, είσοδος για την ενεργοποίηση εξ αποστάσεως της λειτουργίας μείωση ενέργειας, έξοδος ρελλέ μεταγωγής 8 A 230 V~ τροφοδοσία 230 V~50-60 Hz, γκρί - 2 θέσεων

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση


Σχέδια

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.