Θερμοστάτης για τριτογενή το - 20441

Pdf
20441

Eikon / Μηχανισμοί / Comfort clima - βάση

Θερμοστάτης για τριτογενή το
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης για τον έλεγχο θερμοκρασίας χώρου σε τριτογενές περιβάλλον (θέρμανση και ψύξη), μεταγωγικός διακόπτης καλοκαίρι/OFF/χειμώνας, είσοδος για την ενεργοποίηση εξ αποστάσεως της λειτουργίας μείωση ενέργειας, έξοδος ρελλέ μεταγωγής 6(2) A 230 V~ τροφοδοσία 120-230 V~50-60 Hz, γκρί - 2 θέσεων

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση


Σχέδια

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.