Ηλεκτρονικό ξυπνητήρι 120-230V γ - 20449

Pdf
20449

Eikon / Μηχανισμοί / Comfort εξελιγμένα

Ηλεκτρονικό ξυπνητήρι 120-230V γ
Hλεκτρονικό ρολόϊ - ξυπνητήρι, τάση τροφοδοσίας 120-230 V~50-60 Hz, γκρί - 2 modules

Κατάσταση Προϊόντος
13 - Απαξιωμένο

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση


Σχέδια

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.