Θερμοστάτης για fan-coil γκρί - 20513

Pdf
20513

Eikon / Συστήματα / Εξαρτήματα Domotica

Θερμοστάτης για fan-coil γκρί
Θερμοστάτης οικιακού αυτοματισμού με οθόνη για αυτόματο ή χειροκίνητο έλεγχο του fan-coil σε τρεις ταχύτητες, γκρι χρώμα - 2 μονάδες

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.