Θυροτηλέφωνο Due Fili γκρί - 20557

Pdf

20557
Συστήματα και προϊόντα smart / By-me Plus / EIKON / Μηχανισμοί

Θυροτηλέφωνο Due Fili γκρί
Θυροτηλέφωνο για σύστημα κλήσεως Due Fili, με λειτουργία ανοίγματος πόρτας και φώτων κλιμακοστασίου, γκρί - 3 modules

Κατάσταση Προϊόντος
13 - Απαξιωμένο

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση


Σχέδια

Ερώτηση: Είναι δυνατή η επικοινωνία του πλήκτρου κουδουνιού Δυο Καλωδίων Vimar αντ. 20557 των κανονικών πλήκτρων;
Απάντηση: Ναι, είναι δυνατή η σύνδεση πλήκτρων αντ. από το 20066 έως το 20557 διαμέσου ειδικών καλωδίων σύνδεσης.

Δεν βρήκες την απάντηση που έψαχνες;

Κάντε μια ερώτηση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.