Τηλεφωνικό κέντρο 1/1 + Sound System - 3511

Pdf

3511
Σύστημα θυροτηλεόρασης ELVOX / Τηλεφωνία ELVOX / Κοινά εξαρτήματα A/V / Πίνακες

Τηλεφωνικό κέντρο 1/1 + Sound System
Τηλεφωνικό κέντρο με interface θυροτηλέφωνου και σύστημα κλήσης C.A. και Sound System, 1 γραμμή αστικών κλήσεων, 1 γραμμή εσωτερικών κλήσεων και μεταφορά κλήσης θυροτηλέφωνου και απομακρυσμένων εντολών, εγκατάσταση σε οδηγό DIN (60715 TH35), με διαστάσεις 12 μονάδων των 17,5 mm

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.