Τηλέφωνο Petrarca, λευκό - 3562

Pdf
3562

ELVOX Door entry / Τηλεφωνία / Τηλέφωνο Petrarca

Τηλέφωνο Petrarca, λευκό
Τηλέφωνο πολλαπλών λειτουργιών, μπορεί να συνδεθεί στις οθόνες Petrarca, επιτοίχια ή επιτραπέζια εγκατάσταση με βάση 6141, λευκό

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.