Τηλεφωνικό κέντρο 1 αστική 4 εσωτερικές - 35P4/EG

Pdf
35P4/EG

ELVOX Door entry / Τηλεφωνία / Πίνακας

Τηλεφωνικό κέντρο 1 αστική 4 εσωτερικές
Τηλεφωνικό κέντρο με 1 γραμμή αστικών κλήσεων, 4 γραμμές εσωτερικών κλήσεων, δυνατότητα σύνδεσης στη μονάδα επέκτασης 35PE και στη μονάδα GSM 35PG, εγκατάσταση σε οδηγό DIN (60715 TH35), με διαστάσεις 12 μονάδων των 17,5 mm

Κατάσταση Προϊόντος
13 - Απαξιωμένο

Δεν βρήκες την απάντηση που έψαχνες;

Κάντε μια ερώτηση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.