Τηλεφωνικό κέντρο 2 αστικές 8 εσωτερικές - 35P8

Pdf

35P8
Σύστημα θυροτηλεόρασης ELVOX / Τηλεφωνία ELVOX / Κοινά εξαρτήματα A/V / Πίνακες

Τηλεφωνικό κέντρο 2 αστικές 8 εσωτερικές
Τηλεφωνικό κέντρο με 2 γραμμές αστικών κλήσεων, 8 γραμμές εσωτερικών κλήσεων, εγκατάσταση σε οδηγό DIN (60715 TH35), με διαστάσεις 12 μονάδων των 17,5 mm

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.