Τηλεφωνικό κέντρο 2/8γραμμές+Due Fili - 35P8/2EG

Pdf
35P8/2EG

ELVOX Door entry / Τηλεφωνία / Πίνακας

Τηλεφωνικό κέντρο 2/8γραμμές+Due Fili
Τηλεφωνικό κέντρο με 2 γραμμές αστικών κλήσεων, 8 γραμμές εσωτερικών κλήσεων, interface για εγκαταστάσεις θυροτηλέφωνου Due Fili, δυνατότητα σύνδεσης στη μονάδα επέκτασης 35PE και στη μονάδα GSM 35PG, εγκατάσταση σε οδηγό DIN (60715 TH35), με διαστάσεις 12 μονάδων των 17,5 mm

Κατάσταση Προϊόντος
13 - Απαξιωμένο

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.