Πλακέτα interface Due Fili - 35PF

Pdf

35PF
Σύστημα θυροτηλεόρασης ELVOX / Τηλεφωνία ELVOX / Κοινά εξαρτήματα A/V / Εξαρτήματα εγκατάστασης

Πλακέτα interface Due Fili
Πλακέτα interface για εγκαταστάσεις θυροτηλέφωνου Due Fili, για τηλεφωνικά κέντρα 35P4 και 35P8

Κατάσταση Προϊόντος
13 - Απαξιωμένο

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.