Μονάδα IN/OUT για τηλεφωνικό κέντρο - 35PS

Pdf
35PS

ELVOX Door entry / Τηλεφωνία / Εξαρτήματα εγκατάστασης

Μονάδα IN/OUT για τηλεφωνικό κέντρο
Μονάδα εισόδων/εξόδων για σύνδεση στο τηλεφωνικό κέντρο, με 2 εισόδους γενικής χρήσης, 2 εξόδους υπό τάση τύπου Open-Collector και 2 εξόδου ρελέ ανταλλαγής 6 A 250 V~, εγκατάσταση σε οδηγό DIN (60715 TH35), με διαστάσεις 4 μονάδων των 17,5 mm

Κατάσταση Προϊόντος
13 - Απαξιωμένο

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.