Μον.εισ. ΙΡ A/V teleloop ευρυγώνια - 41006

Pdf
41006

ELVOX Door entry / Due Fili Plus / Pixel

Μον.εισ. ΙΡ A/V teleloop ευρυγώνια
IP audio/video electronic unit with wide-angle colour camera with automatic brightness adjustment, teleloop facility for hearing aids, echo suppression function, automatic sound balancing, automatic loudspeaker level control, automatic microphone level control, 4 call buttons backlit with white LEDs with photocell lighting control, call status indicator LED, electric lock control connected directly to S+ and S- terminals and connection of possible additional local button for lock opening to programmable CA+ and CA- terminals, electric lock control connected directly to S+ and S- terminals, power supply from PoE, to be completed with audio/video front modules and single, double or fixed buttons or blank modules

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.