Προβολέας IR 850nm, εμβέλεια 80-120m 30° - 46908.300

Pdf
46908.300

ELVOX CCTV / Εξαρτήματα / Φωτιστικά

Προβολέας IR 850nm, εμβέλεια 80-120m 30°
Προβολέας υπερύθρων LED (850nm) με αισθητήρα νυκτός, απόσταση προβολής 80-120m, γωνία προβολής 30°. Βάση με άνοιγμα καλωδίων. Τροφοδοσία 12Vdc - 24Vac

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.