Προβολέας υπερύθρων LED 30° 12Vdc - 52R5

Pdf

52R5
Ασφάλεια / ELVOX TVCC / Universal / Εξαρτήματα

Προβολέας υπερύθρων LED 30° 12Vdc
Προβολέας υπερύθρων LED υψηλής ισχύος με αισθητήρα νυκτός, ενεργοποίηση με ελάχιστο φωτισμό 10 Lux, προβολή IR έως 110m, γωνία 30°, τροφοδοσία 12 Vdc/ 1,2 A

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.