Μονάδα Sound System με ασπρόμαυρη κάμερα - 559A

559A

ELVOX Door entry / Άλλο / Ηλεκτρονικά εξαρτήματα universal

Μονάδα Sound System με ασπρόμαυρη κάμερα
Ηλεκτρονική μονάδα Sound System με ασπρόμαυρη κάμερα, με κινητό μικρόφωνο για εφαρμογές σε δικάναλες εγκαταστάσεις ανοικτής ακρόασης ή σε φωνητικές εγκαταστάσεις που επηρεάζονται από το φαινόμενο Larsen

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

Κοινή χρήση

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.