Μονάδα Sound System με ασπρ. 1 μπουτόν - 559A/1

Pdf

559A/1
Σύστημα θυροτηλεόρασης ELVOX / Σύστημα πολλαπλών καναλιών / Βίντεο / Εξωτερικός σταθμός βίντεο

Μονάδα Sound System με ασπρ. 1 μπουτόν
Ηλεκτρονική μονάδα Sound System με ασπρόμαυρη κάμερα, 1 μπουτόν κλήσης για μπουτονιέρες κωδ. 88V1, με κινητό μικρόφωνο για εφαρμογές σε δικάναλες εγκαταστάσεις ανοικτής ακρόασης ή σε φωνητικές εγκαταστάσεις που επηρεάζονται από το φαινόμενο Larsen

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.