Επιτοίχιο θυροτηλέφωνο Petrarca, ανθρακί - 620R/21

Pdf
620R/21

ELVOX Door entry / Sound System / Σειρά Petrarca

Επιτοίχιο θυροτηλέφωνο Petrarca, ανθρακί
Επιτοίχιο θυροτηλέφωνο για ηλεκτρικό σύστημα θυρωρού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις εγκαταστάσεις ενδοεπικοινωνίας, αλλά δεν είναι συμβατό με θυροτηλέφωνα 0902, με βομβητή για σύστημα κλήσης σε c.a., ανθρακί

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.