Ασπρόμ. θυροτηλ. Giotto Due Fili, λευκή - 6329

Pdf
6329

ELVOX Door entry / Due Fili Plus / Σειρά Giotto

Ασπρόμ. θυροτηλ. Giotto Due Fili, λευκή
Επιτοίχια θυροτηλεόραση για σύστημα Due Fili με ασπρόμαυρη οθόνη 3,5 in, με τρία μπουτόν για άνοιγμα πόρτας, αυτόματη ενεργοποίηση, βοηθητικές λειτουργίες, μαζί με βάση στήριξης με κλέμα, λευκή

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.