Κιτ μίας οικ. ασ. Due Fili89F5/C1+Giotto - 6329/K1

Pdf

6329/K1
Σύστημα θυροτηλεόρασης ELVOX / Σύστημα θυροτηλεόρασης 2F/2F+ / Βίντεο / Κιτ βίντεο

Κιτ μίας οικ. ασ. Due Fili89F5/C1+Giotto
Κιτ ασπρόμαυρης θυροτηλεόρασης Due Fili που περιέχει 1 μπουτονιέρα σε ανοικτό γκρι με 1 μπουτόν 89F5/C1 με επισήμανση «ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΟ-ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ», 1 χωνευτό κουτί 9192, 1 πλαίσιο 8092, 1 λευκό επιτοίχιο θυροτηλέφωνο Giotto 6329, 1 τροφοδοτικό 6922

Κατάσταση Προϊόντος
13 - Απαξιωμένο

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.