Κιτ ασπρ. θυροτηλ. Due Fili 1321 +Giotto - 6329/KA

Pdf

6329/KA
Σύστημα θυροτηλεόρασης ELVOX / Σύστημα θυροτηλεόρασης 2F/2F+ / Βίντεο / Κιτ βίντεο

Κιτ ασπρ. θυροτηλ. Due Fili 1321 +Giotto
Κιτ ασπρόμαυρης θυροτηλεόρασης Due Fili που περιέχει 1 πλάκα από ανοδιωμένο αλουμίνιο με 1 πλήκτρο 1321, 1 χωνευτό κουτί 9192, 1 ηλεκτρονική μονάδα 12F5, 1 λευκή επιτοίχια θυροτηλεόραση Giotto 6329, 1 τροφοδοτικό 6922

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.