Ασπρόμ. θυροτηλ. Giotto Sound S., λευκή - 6341

Pdf

6341
Σύστημα θυροτηλεόρασης ELVOX / Σύστημα πολλαπλών καναλιών / Βίντεο / Εσωτερικοί σταθμοί βίντεο

Ασπρόμ. θυροτηλ. Giotto Sound S., λευκή
Επιτοίχια θυροτηλεόραση για Sound System με ασπρόμαυρη οθόνη 3,5 in, σύνδεση με ομοαξονικό καλώδιο, βάση στήριξης με κλέμα, μεγάφωνο για ηλεκτρονικές κλήσεις και τρία μπουτόν (άνοιγμα πόρτας, αυτόματη ενεργοποίηση και φώτα κλιμακοστασίου), ρύθμιση έντασης κλήσης σε 3 επίπεδα και σίγαση κλήσης με επισήμανση από κόκκινο LED, πράσινο LED για επισήμανση ανοίγματος πόρτας, λευκό

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.