Φωνητ. interface S.S. αν. ακρόασης VIMAR - 6560

Pdf
6560

ELVOX Door entry / Sound System / Εξαρτήματα εγκατάστασης

Φωνητ. interface S.S. αν. ακρόασης VIMAR
Μονάδα για φωνητική διασύνδεση των τροφοδοτικών Sound System 0931 και 6680 με θυροτηλέφωνα ανοικτής ακρόασης VIMAR, τροφοδοσία 15-21 Vd.c., εγκατάσταση σε οδηγό DIN (60715 TH35), με διαστάσεις 4 μονάδων των 17,5 mm

Κατάσταση Προϊόντος
13 - Απαξιωμένο

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.