Φωνητ. interface S.S. αν. ακρόασης VIMAR - 6560

Pdf

6560
Σύστημα θυροτηλεόρασης ELVOX / Σύστημα πολλαπλών καναλιών / Κοινά εξαρτήματα A/V / Εξαρτήματα εγκατάστασης

Φωνητ. interface S.S. αν. ακρόασης VIMAR
Μονάδα για φωνητική διασύνδεση των τροφοδοτικών Sound System 0931 και 6680 με θυροτηλέφωνα ανοικτής ακρόασης VIMAR, τροφοδοσία 15-21 Vd.c., εγκατάσταση σε οδηγό DIN (60715 TH35), με διαστάσεις 4 μονάδων των 17,5 mm

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

Ερώτηση: Ο ζυγός 6560 χρησιμοποιείται επίσης για συστήματα DigiBus θυροτηλεόρασης και Elvox Δυο καλωδίων;
Απάντηση: Όχι, χρειάζεται μόνο αν χρησιμοποιείτε την τεχνολογία Sound System, η παρουσίας των θυροτηλεφώνων ανοικτής ακρόασης (αντ. 20555 - 20555.N - 20555.B - 14555 - 14555.SL ) .
Ερώτηση: Ποιο είναι ο ζυγός 6560 και σε τι χρειάζεται; Θα πρέπει πάντα να εγκαθίσταται στο σύστημα ήχου του συστήματός σας μαζί με τα θυροτηλέφωνα ανοικτής ακρόασης Vimar;
Απάντηση: Το 6560, του καταλόγου ELVOX, χρησιμεύει για την ενσωμάτωση στο σύστημα Sound System Vimar των θυροτηλεφώνων ανοικτής ακρόασης Vimar (αντ. 20555 - 20555.N - 20555.B - 14555 - 14555.SL ) και θα πρέπει να τοποθετούνται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο ELVOX, με σύνδεση που συμμορφώνεται με τις οδηγίες ανάντη των άλλων εγκατεστημένων συσκευών.

Δεν βρήκες την απάντηση που έψαχνες;

Κάντε μια ερώτηση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.