Ηλεκτρονική μονάδα ασπρόμ. εικ. Due Fili - 6570

Pdf
6570

ELVOX Door entry / Due Fili Plus / Ηλεκτρονικά εξαρτήματα universal

Ηλεκτρονική μονάδα ασπρόμ. εικ. Due Fili
Ηλεκτρονική μονάδα ασπρόμαυρης εικόνας για συνδυασμό με την ηλεκτρονική μονάδα ήχου 6931 στις εγκαταστάσεις Due Fili, για πλάκες 8000 και θυρίδες για γράμματα 2550/x

Κατάσταση Προϊόντος
13 - Απαξιωμένο

Δεν βρήκες την απάντηση που έψαχνες;

Κάντε μια ερώτηση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.