Επιτοίχ. θυροτηλεόρ. Sound System, λευκή - 6720

Pdf

6720
Σύστημα θυροτηλεόρασης ELVOX / Σύστημα πολλαπλών καναλιών / Βίντεο / Εσωτερικοί σταθμοί βίντεο

Επιτοίχ. θυροτηλεόρ. Sound System, λευκή
Επιτοίχια δικάναλη θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης για Sound System με έγχρωμη οθόνη TFT LCD 3,5 in, χωρίς δυνατότητα κατακόρυφης μετακίνησης, με βάση στήριξης, λευκή. Μέγεθος: 141x139x40 mm

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.