2 ρελέ για εξωτ. κουδούνια ή επισημάν. - 682H

Pdf

682H
Σύστημα θυροτηλεόρασης ELVOX / Σύστημα θυροτηλεόρασης 2F/2F+ / Κοινά εξαρτήματα A/V / Εξαρτήματα εγκατάστασης

2 ρελέ για εξωτ. κουδούνια ή επισημάν.
Μηχανισμός με 2 ρελέ κανονικά ανοικτά 3 A 230 V~ για ενεργοποίηση εξωτερικών κουδουνιών ή επισημάνσεων ως επανάληψη της κλήσης από μπουτονιέρα μέσω του πρώτου ή του δεύτερου μπουτόν, για σύνδεση στο bus Due Fili, εγκατάσταση σε οδηγό DIN (60715 TH35), με διαστάσεις 4 μονάδων των 17,5 mm

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.