2 ρελέ για ανεξάρτητες βοηθητ. υπηρεσίες - 682R

Pdf
682R

ELVOX Door entry / Due Fili / Εξαρτήματα εγκατάστασης

2 ρελέ για ανεξάρτητες βοηθητ. υπηρεσίες
Μηχανισμός με 2 ρελέ κανονικά ανοικτά 3 A 230 V~ που μπορούν να προγραμματιστούν χρονικά για ενεργοποίηση 2 ανεξάρτητων βοηθητικών λειτουργιών (όπως φώτα κλιμακοστασίου), για χρήση στα Videokit Due Fili, εγκατάσταση σε οδηγό DIN (60715 TH35), με διαστάσεις 4 μονάδων των 17,5 mm

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.