Κιτ δύο οικ. έγχ. Due Fili 1222+Petrarca - 68II/RC2

Pdf

68II/RC2
Σύστημα θυροτηλεόρασης ELVOX / Σύστημα θυροτηλεόρασης 2F/2F+ / Βίντεο / Κιτ βίντεο

Κιτ δύο οικ. έγχ. Due Fili 1222+Petrarca
Κιτ έγχρωμης θυροτηλεόρασης Due Fili για εγκατάσταση δύο οικογενειών που περιέχει 1 πλάκα από ανοξείδωτο χάλυβα με 2 πλήκτρα 1222, 1 μονάδα για φωτισμό ετικετών ονόματος R260, 2 μπουτόν R200, 1 χωνευτό κουτί 9192, 1 ηλεκτρονική μονάδα 68TC, 2 λευκές επιτοίχιες οθόνες 6029/C, 2 λευκά επιτοίχια θυροτηλέφωνα Petrarca 62I8, 2 βάσεις στήριξης 6145, 1 τροφοδοτικό 692K

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.