Τροφοδοτικό Due Fili 110-240V - 6922.1

Pdf
6922.1

ELVOX Door entry / Due Fili Plus / Alimentatori

Τροφοδοτικό Due Fili 110-240V
Τροφοδοτικό για σύστημα θυροτηλεόρασης Due Fili με έξοδο 28 Vdc, τροφοδοσία 110-240 V~ 50/60 Hz, εγκατάσταση σε οδηγό DIN (60715 TH35), με διαστάσεις 8 μονάδων των 17,5 mm

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

Ερώτηση: Πόσα συστήματα μπορεί να τροφοδοτήσει ένα τροφοδότης του συστήματος 6922.1;
Απάντηση: Ο αριθμός των συστημάτων είναι άσχετος με το σύστημα σε αδράνεια (monitor απενεργοποιημένα) ενώ σε κλήση το τροφοδοτικό του συστήματος καταφέρνει να εγγυηθεί την έναυση max 2 βιντεοθυρετηλεφώνων. Στην περίπτωση πολλαπλών εναύσεων (από 3 έως 8) είναι αναγκαία η πρόληψη ενός επιπρόσθετου τροφοδοτικού αντ. 6922.1 για κάθε βιντεοθυροτηλέφωνο.

Δεν βρήκες την απάντηση που έψαχνες;

Κάντε μια ερώτηση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.