Μονάδα Due Fili για ασπρόμ. μπουτ. η/ε - 692U

Pdf

692U
Σύστημα θυροτηλεόρασης ELVOX / Σύστημα θυροτηλεόρασης 2F/2F+ / Βίντεο / Εξωτερικός σταθμός βίντεο

Μονάδα Due Fili για ασπρόμ. μπουτ. η/ε
Ηλεκτρονική μονάδα Due Fili για μπουτονιέρα ήχου και ασπρόμαυρη εικόνας, έως 200 εσωτερικοί σταθμοί, με σταθερό φακό 3,7 mm, καλωδίωση για τη σύνδεση 1 μπουτόν κλήσης και της επισήμανσης «ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΟ-ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ», για χρήση σε συνδυασμό με τα 692S και 6922 για σύνδεση ενός διαμερίσματος/χρήστη, για τις πλάκες 1200, 1300, 8000 που αποτελούνται από μονάδες 80P1+8019, και για την πλάκα 81V1, για χρήση σε εγκαταστάσεις με ηλεκτρονική μπουτονιέρα MASTER

Κατάσταση Προϊόντος
13 - Απαξιωμένο

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.