Επιλογέας ήχου/εικόνας για 4 κάμερες - 69AM/4

Pdf

69AM/4
Σύστημα θυροτηλεόρασης ELVOX / Σύστημα θυροτηλεόρασης 2F/2F+ / Βίντεο / Εξαρτήματα εγκατάστασης βίντεο

Επιλογέας ήχου/εικόνας για 4 κάμερες
Επιλογέας ήχου/εικόνας για 4 κάμερες, επιτρέπει την επέκταση του αριθμού καμερών για σύνδεση στο 69AM όπου μπορούν να συνδεθούν έως 3 επιλογείς 69AM/4 για συνολικά 8, 12, 16 κάμερες, εγκατάσταση σε οδηγό DIN (60715 TH35), με διαστάσεις 4 μονάδων των 17,5 mm

Κατάσταση Προϊόντος
13 - Απαξιωμένο

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.