Προγραμματιζόμενος μηχανισμός με 2 ρελέ - 69RH/L

Pdf
69RH/L

ELVOX Door entry / Due Fili Plus / Εξαρτήματα εγκατάστασης

Προγραμματιζόμενος μηχανισμός με 2 ρελέ
Προγραμματιζόμενος μηχανισμός με 2 ρελέ που μπορούν να προγραμματιστούν χρονικά με κανονικά ανοικτές επαφές 3 A 230 V~, ελεγχόμενα από κλήσεις μπουτονιέρας, εγκατάσταση σε οδηγό DIN (60715 TH35), με διαστάσεις 4 μονάδων των 17,5 mm

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.