Χωνευτή θυροτηλ. ανοικ. ακρόασ. Sound S. - 7200

Pdf

7200
Σύστημα θυροτηλεόρασης ELVOX / Σύστημα πολλαπλών καναλιών / Βίντεο / Εσωτερικοί σταθμοί βίντεο

Χωνευτή θυροτηλ. ανοικ. ακρόασ. Sound S.
Χωνευτή δικάναλη θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης για Sound System με έγχρωμη οθόνη TFT LCD 7 in, 8 πλήκτρα με οπίσθιο φωτισμό, εγκατάσταση σε κουτί 7249, παρέχεται με λευκό εναλλάξιμο καπάκι. Μέγεθος: 193x159x18 mm + 31 mm (χωνευτή)

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.