Χωνευτή θυροτηλεόραση Wide Touch, λευκή - 7311

7311

ELVOX Door entry / Due Fili Plus / Σειρά 7300

Χωνευτή θυροτηλεόραση Wide Touch, λευκή
Χωνευτή δικάναλη θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης Wide Touch για σύστημα Due Fili με έγχρωμη οθόνη αφής TFT LCD 7 in, εγκατάσταση σε κουτί 7249 ή σε επιτραπέζια βάση 730A, λευκή. Μέγεθος: 204x174x18 mm + 58,5 mm (χωνευτή)

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Κοινή χρήση

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.