Επιτοίχιο θυροτηλέφωνο, ανθρακί - 8877/21

Pdf

8877/21
Σύστημα θυροτηλεόρασης ELVOX / Σύστημα πολλαπλών καναλιών / Ήχος / Εσωτερικοί σταθμοί ήχου

Επιτοίχιο θυροτηλέφωνο, ανθρακί
Επιτοίχιο θυροτηλέφωνο χωρίς κωδικοποίηση για σύνδεση στο διανομέα στον όροφο με κωδικοποιήσεις 949B DigiBus, ή χωρίς απόρρητο συνομιλίας για UNIFILARE 1+n, ανθρακί

Κατάσταση Προϊόντος
13 - Απαξιωμένο

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.