Επιτοίχιο θυροτηλέφωνο, ανθρακί - 8877/21

8877/21

ELVOX Door entry / Άλλο / Σειρά 8870

Επιτοίχιο θυροτηλέφωνο, ανθρακί
Επιτοίχιο θυροτηλέφωνο χωρίς κωδικοποίηση για σύνδεση στο διανομέα στον όροφο με κωδικοποιήσεις 949B DigiBus, ή χωρίς απόρρητο συνομιλίας για UNIFILARE 1+n, ανθρακί

Κατάσταση Προϊόντος
13 - Απαξιωμένο

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

Κοινή χρήση

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.