Επιτοίχιο θυροτηλέφωνο Due Fili, λευκό - 8879

8879

ELVOX Door entry / Due Fili Plus / Σειρά 8870

Επιτοίχιο θυροτηλέφωνο Due Fili, λευκό
Επιτοίχιο θυροτηλέφωνο για σύστημα Due Fili με 2 μπουτόν για άνοιγμα κλειδαριάς και βοηθητική λειτουργία (φώτα κλιμακοστασίου), λευκό

Κατάσταση Προϊόντος
9 - Καταργηθέν

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

Κοινή χρήση

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.