Επιτοίχιο θυροτηλέφωνο Digibus, τιτάνιο - 887B/37

887B/37

ELVOX Door entry / Digibus / Σειρά 8870

Επιτοίχιο θυροτηλέφωνο Digibus, τιτάνιο
Επιτοίχιο θυροτηλέφωνο για σύστημα Digibus με μικροελεγκτή για κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση 4 ή 8 ψηφίων, με 2 μπουτόν, λειτουργία ανοίγματος κλειδαριάς, κλήσης θυρωρού και μία βοηθητική λειτουργία, τιτάνιο

Κατάσταση Προϊόντος
2 - Προϊόν υπό κατάργηση

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

Κοινή χρήση

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.