Μονάδα για έλεγχο κωδικοπ. κλειδαριάς - 9050

Pdf

9050
Σύστημα θυροτηλεόρασης ELVOX / Υπαίθριοι σταθμοί βίντεο / Κοινά εξαρτήματα A/V / Εξαρτήματα A/V

Μονάδα για έλεγχο κωδικοπ. κλειδαριάς
Κεντρική μονάδα για έλεγχο κωδικοποιημένης κλειδαριάς, για χρήση με μονάδες πληκτρολογίου 8015 (έως 4), τροφοδοσία 15 Va.c., εγκατάσταση σε οδηγό DIN (60715 TH35), με διαστάσεις 8 μονάδων των 17,5 mm

Κατάσταση Προϊόντος
13 - Απαξιωμένο

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.