Εκκινητής EKKOΚΩΔ.200DMASTER 24V 2m200kg - EAM5

Pdf
EAM5

ELVOX Gates / Εκκινητές / Αρθρωτοί

Εκκινητής EKKOΚΩΔ.200DMASTER 24V 2m200kg
Μη αντιστρέψιμος ηλεκτρομηχανικός εκκινητής MASTER 24 V με αρθρωτό βραχίονα για ανοιγόμενες πόρτες έως 2 m 200 kg, μαζί με ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου, ενσωματωμένους μηχανικούς αναστολείς στο άνοιγμα και στο κλείσιμο και βάσεις στήριξης

Κατάσταση Προϊόντος
13 - Απαξιωμένο

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.