Εκκινητής EKKO 204D 24V 2m 200kg - EAM7

Pdf
EAM7

ELVOX Gates / Εκκινητές / Γραμμικοί

Εκκινητής EKKO 204D 24V 2m 200kg
EKKO 204D - Μη αντιστρέψιμος ηλεκτρομηχανικός γραμμικός εκκινητής 24 V γιαανοιγόμενες πόρτες έως 2 m 200 kg, μαζί με βάσεις στήριξης,ενσωματωμένο μηχανικό αναστολέα στο άνοιγμα και κινητήρα με οπτικόκωδικοποιητή

Κατάσταση Προϊόντος
13 - Απαξιωμένο

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.