Αριστ.γραμμ.εκκιν. EKKO300A 230V3m200kg - EAM8.L

Pdf

EAM8.L
Ασφάλεια / Αυτοματισμοί ELVOX / Κινητήρες / Ανοιγόμενες πόρτες

Αριστ.γραμμ.εκκιν. EKKO300A 230V3m200kg
Μη αντιστρέψιμος αριστερός ηλεκτρομηχανικός γραμμικός εκκινητής EKKO 300A 230 V για ανοιγόμενες πόρτες έως 3 m, 200 kg, μαζί με ρυθμιζόμενες βάσεις στήριξης

Κατάσταση Προϊόντος
13 - Απαξιωμένο

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

Κοινή χρήση

Codice QR scheda articolo

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. Όροι χρήσης.